Ostatní články

Kdo může žádat odškodnění bolestného po autonehodě

Řešíte právě odškodnění bolestného po vámi nezaviněné dopravní nehodě? Zjistěte, jak se odškodnění bolestného v roce 2023 počítá a kdo jej může žádat.

Kdo může odškodnění po dopravní nehodě žádat

Odškodnění bolestného po dopravní nehodě může žádat účastník nehody, který ji výlučně nezavinil. Kromě řidiče se tedy může jednat například o spolujezdce, chodce, cyklisty a další účastníky provozu. Bolestné se řadí mezi náhrady nemajetkové újmy na zdraví a právo žádat tuto náhradu plyne z občanského zákoníku a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Může se stát, že zraněný může žádat nejen odškodnění bolestného, ale i dalších náhrad. Jednat se například o náhradu ušlého výdělku, nákladů cestovného, péče, věcné škody či ztížení společenského uplatnění. 

dopravni-nehoda-bouracka-pojistovna

Jaká je hodnota bolestného po dopravní nehodě v roce 2023

Výpočet náhrady bolestného po autonehodě se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Ta pro každé zranění stanovuje určité bodové ohodnocení. Hodnota jednoho bodu se však v každém roce mění, jelikož je ve výši jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém vzniklo poranění.

V roce 2023 hodnota jednoho bodu činí 403,53 Kč. Pro lepší představu si uveďme pár příkladů. Například pohmoždění močové trubice je ohodnoceno 60 body. Výše odškodnění bolestného by tedy v letošním roce činila 24 212 Kč. Lehký otřes mozku je ohodnocen 20 body a výše odškodnění tedy dosahuje 8 071 Kč. 

Jak odškodnění bolesti získat

Poškozený po dopravní nehodě zpravidla od pojišťovny vozidla viníka obdrží formulář pro výpočet bolestného. Ten je nutné předat svému lékaři a nechat si jej od něj vyplnit. Vyplněný formulář poškozený odesílá zpět pojišťovně, která vyplácí náhradu bolestného.


Mnohdy však bývá mnohem výhodnější obrátit se s výpočtem na znalce z oboru zdravotnictví, který pro vás vypracuje specializovaný znalecký posudek. Někteří lékaři totiž při výpočtu mohou dělat chyby, kvůli kterým nedosáhnete na plné odškodnění. Například kvůli tomu, že zapomenou zahrnout některá poranění. 

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *