Ostatní články

Potřebujete instalovat dopravní značení ve svém objektu? Využijte odbornou firmu

Značky jsou samozřejmě velmi důležitým aspektem v dopravě. Bez něj by byla doprava absolutním chaosem. Dopravní značky nejsou důležité jen samy o sobě, ale zejména je důležitá jejich jednoznačnost a srozumitelnost. Toho je docíleno díky legislativním opatřením, která upravují, jak mají značky vypadat a jakým způsobem se mohou instalovat. S dopravními značkami se přitom nesetkáváme pouze na komunikacích, ale také v soukromých objektech.

Co je pro realizaci značení důležité?

Soukromé objekty někdy vyžadují veřejný přístup. Typickým příkladem je parkoviště u firmy. To je přesně ten případ, kdy je potřeba využít dopravní značení. Protože už v úvodu jsme zmínili, že dopravní značky svazuje přísná legislativa, samozřejmě není možné ji umístit jen tak dle libosti.

nejlepsisilnice.cz_azznacky_cz_01

Je potřeba k tomuto účelu využít specializované firmy, která zajistí instalaci přesně tak, jak má vypadat. V zásadě se setkáváme s dvěma druhy značení:

  • Svislé značení
  • Vodorovné značení

Ve všech případech je potřeba dodržet dané technické normy. K tomuto účelu je vhodné oslovit takovou firmu, která má s odbornou montáží dlouhodobé zkušenosti. Není to totiž pouze o samotné instalaci značky, ale realizační firma musí zajistit kompletní služby, které začínají už u vypracování samotného projektu a končí jeho realizací.

O dopravním značení podrobněji

Pokud se zaměříme na nejčastější typ, tedy svislé značení, v tomto případě se jedná vlastně o běžně dopravní značky. Důležitá je nejen jejich podoba, ale také zejména aby byly umístěny tak, aby byly dobře viditelné. Neměly by být tedy zakryty třeba stromem, případně jinou překážkou, která by znemožňovala jejich rozlišení. Dopravní značení svislé je zpravidla pevně zabudované v zemi. V některých případech je však potřeba využít také přechodného značení, což je typické třeba při stavebních úpravách či dočasných uzavírkách.

nejlepsisilnice.nejlepsisilnice.cz_azznacky_cz_02

Druhým typem dopravního značení je již zmiňované vodorovné značení. V tomto případě dochází k jeho aplikaci na povrch vozovky, například pro vymezení parkovacích míst. Využívá se speciálních barev, přičemž ty mohou mít různou trvanlivost v závislosti na požadavcích zadavatele.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *